Certificaten


CE-MARKERING

CE-markering is voorgeschreven voor producten, die in een Europese norm worden gedefinieerd. Volgens de bouwproductenvoorschriften staat de markering voor een prestatieverklaring, die de fabrikant / leverancier ongevraagd moet leveren. De gegevens op de CE-markering kunnen naar verschillende procedures worden aangegeven. Ze stellen alleen vast welke gegevens moeten worden verstrekt. Er wordt geen minimumniveau vastgelegd, daardoor is de CE-markering geen kwaliteitskeurmerk en vindt ook geen controle (door derden) plaats.


ISO 9001

SO 9001 is de kwaliteitsmanagement-certificering voor een firma die bevestigt, dat de firma een gestructureerde organisatie heeft opgebouwd, waarin alle belangrijke processen of arbeidsstappen zijn beschreven met als doel een gelijkblijvende kwaliteit voor haar producten te garanderen ten bate van een hoge klanttevredenheid.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
» zeg wat je doet
» doe wat je zegt
» bewijs het


FM-CERTIFICATEN

FM – certificaten vertegenwoordigen interne vrijgave van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij "FM Global“, die daarmee wil waarborgen, dat het verzekeringsrisico bij het aanhouden van haar richtlijnen wordt geminimaliseerd. De certificaten worden na diverse productkeuringen verstrekt door de dochtermaatschappij „FM Approvals“. FM approvals heeft voor deze keuringen een eigen reglement opgesteld, waarin de verschillende productspecifieke keuringen worden beschreven. Tot nu heeft Hoesch Bausysteme de brandkeuringen volgens „FM 4880 voor onbegrensde hoogten“ voor alle sandwichproducten, die in het jaar 2010 actueel waren, goed afgesloten. Ook hier vindt een jaarlijkse kwaliteitsaudit plaats. Op dit moment wordt gewerkt aan een certificaat voor trapeziumprofielen en nagedacht over een uitbreiding van het certificaat voor sandwichproducten met keuringen volgens FM standaard 4881.FIRETEC

Firetec-producten beschikken over betere eigenschappen met het oog op bouwmateriaalclassificatie en / of brandweerstand. 
Bij deze sandwichelementen wordt een ten opzichte van de standaard sandwichelementen gemodificeerd kernmateriaal gebruikt, dat hogere kosten met zich meebrengt en dus de hogere prijs van de Firetec-elementen rechtvaardigt.


BOUWKUNDIGE KEURING

Met een bouwkundige keuring kunt u kiezen uit diverse bouwkundige keuringen. 
Denk hierbij aan een bouwkeuring, een elementeninspectie of nieuwbouwkeuringen. 
Deze inspecteurs inspecteren uw pand, waardoor u zeker bent van uw zaak. 
Deze bouwkundige keuringen worden geaccepteerd en erkend door alle financiële instanties en geldverstrekkers.


PIDPA

Europa wil de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam verbeteren. 
Dit vraagt heel wat inspanningen op het vlak van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.

Niet alleen het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van de privéwaterafvoer. 
Zo is onder meer de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) van belang. Ook de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat wordt afgevoerd, speelt hierin een rol.


VINÇOTTE

Elektriciteit is zo'n voor de hand liggende energiebron dat we er nauwelijks nog iets van merken. 
Tot op het moment dat het licht uitgaat... Vinçotte inspecteert en controleert alles wat met elektriciteit te maken heeft: van de elektriciteitsproductie (waterkrachtcentrales, kerncentrales, windmolenparken, warmtekrachtkoppelingsinstallaties) over het net en de substations tot machines in ondernemingen en de verdeelkast in uw woning. 

Met meer dan 200 specialisten wordt er iedere dag gewerkt aan een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de veiligheidsaspecten van elektrische installaties, machines, toestellen en bedrading.


STEK

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.
Het STEK-bedrijfscertificaat is de basis voor alle koeltechnische werkzaamheden. 
Aan de basis ligt altijd verplicht de STEK-Algemene eisen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.
Deze eisen kunnen ook (gedeeltelijk) worden aangetoond met andere erkende kwaliteitscertificeringen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (duurzaamheid) en een VCA bedrijfscertificaat (veiligheid). Belangrijk hierbij is wel dat de scope van deze certificaten ook de koude-installatietechnische werkzaamheden omvat.

Wij van Techmo-ser Nederland garanderen dat onze prefab gebouwen voldoen aan relevante Europese regels en normen voor de bouw. In samenwerking met een ingenieursbureau kunnen wij, middels bouwkundige berekeningen aantonen dat onze prefab bouwwerken op het gebied van constructieve veiligheid voldoen aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving (Bouwbesluit 2003 en Regeling Bouwbesluit 2003). NEN 6700, NEN 6702, NEN 6770, NEN 6772, RS 1990 | © Techmo-ser Nederland


Klantenservice


Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

Certificaten

Energie Investeringsaftrek

Duurzaam bouwen


Openingstijden kantoor

Maandag t/m donderdag 

8.30u t/m 12.30u | 13.30u t/m 16.30u


Vrijdag:

8.30u t/m 12.30u | ’s middags gesloten.

Contact


Techmo-ser Nederland
Wilhelminastraat 24 (Kantoor)
4564 AE Sint Jansteen (Nederland)
+31(0)114-851 766 
verkoop@techmo.nl

Australiëweg 22K (Magazijn)
4561 PD Hulst (Nederland)


KvK:
BTW-id:
IBAN:
120 33 207
NL001485162B21
NL35 RABO01236628350